سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393

«سیستم جافام» سیستم جامع اتوماسیون فنی، اداری و مالی دفاتر بیمه‌ای با هدف مکانیزاسیون عملیات اجرایی فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه (دفاتر بیمه‌ای) است و در سال 1372 با همکاری استادید و کارشناسان صنعت بیمه طراحی و به مرور در حین اجرا، مراحل تکمیلی خود را پشت سرگذاشت.

«شرکت ایده سیستم پرداز» در سال 1382 در تهران و متعاقب آن جهت توسعه فعالیت در سال 1385 در کیش با هدف فعالیت در مکانیزاسیون دفاتر بیمه ای (کارگزاری و نمایندگی) تأسیس گردید.

از زمان شروع به کار «سیستم جافام»، این سیستم به عنوان برنامه ای جامع مورد استقبال دفاتر مختلف بیمه ای قرار گرفته است.

در حال حاضر نسخۀ کنونی «سیستم جافام» پس از گذشت قریب دو دهه و با بهره گیری مجموعۀ وسیعی از تجارب اجرائی مدیریتی و بیمه ای برخی از پیشگسوتان صنعت بیمه شاغل در دفاتر بیمه ای بدل به مجموعه بسیار با ارزش و شاید بی نظیر شده است.

 

لیست دفاتر بیمه ای طرف قرارداد:

 

1- شرکت کارگزاری آشیان پوششگر

              به مدیریت جناب آقای ابوالحسن یوسفی

 

2- شرکت کارگزاری محامی

             به مدیریت جناب آقای کامبیز ملک اسماعیلی

 

3- شرکت کارگزاری یاری رسان

             به مدیریت جناب آقای محمّد رضا خاوری

 

4- شرکت کارگزاری پوشش

             به مدیریت جناب آقای علای اکبر گودرزیان

 

5- شرکت کارگذاری امین 

              به مدیریت سرکار خانم مهری حسن زاده

 

6- شرکت کارگزاری تأمین صنعت برتر 

             به مدیریت سرکار خانم گلاویژ شهبازیان

 

7- شرکت نمایندگی بیمه آسیا - چتر سپید 

             به مدیریت جناب آقای امیر علی امیر معزی

 

8- شرکت کارگزاری تأمین آینده - تأمین اجتماعی، شستا

              به مدیریت جناب آقای ابراهیم خوش طینت

 

9- شرکت کارگزاری همپاد

             به مدیریت جناب آقای امیر حسین ذوالفقار

 

10- نمایندگی بیمۀ سامان کد 2111

              به مدیریت جناب آقای افشین مرادی زاده

 

11- کارگزاری بیمۀ ادیبی

              به مدیریت جناب آقای انوشیروان ادیبی

 

12- شرکت کارگزاری چتر حمایت 

              به مدیریت جناب آقای مهرداد ریاحی 

 

13- شرکت کارگزاری مهررویان فردا

              به مدیریت جناب آقای سعید اسدی

 

14- شرکت کارگزاری توسعۀ فرهنگ بیمه

              به مدیریت جناب آقای مهدی هاشمی 

 

15- شرکت کارگزاری سلامت

              به مدیریت جناب آقای محمّدرضا سلامت

 

16- شرکت بیمۀ سامان - کد 3176

              به مدیریت سرکار خانم مرضیۀ حلاج

 

17- شرکت نمایندگی بیمۀ ملّت - باران پارسه

              به مدیریت چناب آقای محمود حسن پور

 

18- شرکت کارگزاری فردای بهتر شرق

              به مدیریت جناب آقای مهدی قربانی

 

19- شرکت نمایندگی بیمه توسعه - کد 721

              به مدیریت حناب آقای رضا قاسمی پیروز

 

20- شرکت کارگزاری پرتو گستر برین 

              به مدیریت جناب آقای مسعود لطیفی

 

21- شرکت کارگزاری پگاه آسایش ایرانیان

               به مدیریت سرکار خانم آتیۀ شفیعی ثابت 

 

22- شرکت کارگزاری اریکه تجارت ایرانیان

               به مدیریت جناب آقای رضا آرام

 

23- کارگزاری ایاغ

              به مدیریت جناب آقای غلامرضا ایاغ

 

24- کارگزاری جلیلیان

              به مدیریت جناب آقای علی اکبر جلیلیان